Pulau Sembilan!2D1N hanyalah RM270 Sahaja?! 【要看浪漫的『蓝眼…

2451


Pulau Sembilan!2D1N hanyalah RM270 Sahaja?! 😍😍😍

【要看浪漫的『蓝眼泪』?!不需要千里迢迢飞到国外就可以欣赏到如此壮观的美景浪漫蓝眼泪就在馬來西亞的九屿岛, 不需远行见证璀璨的幸福蓝眼泪】

而且 2天1夜配套只需~RM270】!!

旅程费用:
成人 Rm 270
小孩 Rm 185(07岁至11岁)
Rm 55 (03岁至06岁)

网站专页:Icestar.com.my

Source

Loading...